Conformity of Production

Conformity of Production (CoP)

Ieder voertuig, -systeem, -onderdeel of technische eenheid waarvoor een EU of ECE goedkeuring is afgegeven, dient zo te zijn vervaardigd dat het dezelfde kenmerken en prestaties levert als voorzien voor het prototype.

 

Volgens internationale richtlijnen en reglementen moet de fabrikant de waarborg voor 'Conformity of Production' (CoP) kunnen aantonen. Een eerste onderzoek (initial audit) van het productieproces en de controlemethodieken maakt deel uit van de erkenning. Ná erkenning (bevestigd met een ‘Compliance Statement’) kunnen typegoedkeuringen worden verstrekt. Nadien wordt toezicht gehouden door middel van herhaalaudits.

HESTOCON verzorgt alle werkzaamheden met betrekking tot de aanvraag voor een Conformity of Production.

Wij hebben diverse tools beschikbaar om de benodigde werkzaamheden voor de CoP zoveel mogelijk te vereenvoudigen en te beperken :

  • Interne Audits
  • COC/COP Templates
  • HESTOCONline

Interne audits

Op veler verzoek kunnen wij u een jaarlijkse interne audit op het COP kwaliteitssysteem aanbieden.

Tijdens deze audit zullen wij samen met u de wijzigingen in wetgeving, voertuigen en organisatie in kaart brengen en bekijken welke gevolgen deze hebben voor uw kwaliteitssysteem.

Neem contact met ons op voor aanvullende informatie, of een demo.

COC / COP templates

Met deze template kunt u op eenvoudige wijze de certificaten van overeenstemming (COC) en de controlelijsten voor de Overeenstemming van Productie (COP) genereren. Ook bestaat de mogelijkheid een typeplaatje te printen.

Deze template kan ook worden opgesteld voor goedkeuringen die niet door HESTOCON zijn gemaakt.

HESTOCONline

HESTOCONline is de perfecte tool om online, en daarmee op elk moment, eenvoudig overzicht te krijgen van wetswijzigingen die zijn aangenomen, en de gevolgen die ze hebben voor uw (type)goedkeuringen.

Bekijk ons youtube filmpje over HESTOCONline :

HESTOCONline is te gebruiken op elke pc, tablet of smartphone met internetverbinding.
HESTOCONline is ook geschikt voor goedkeuringsaanvragen welke niét zijn verzorgd door HESTOCON.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Lijndonk 4, unit 8
4825 BG Breda
Nederland

Tel: +31 (0)76 572 90 00
E-mail: info@hestocon.com