Quality management

Ook op het gebied van Quality Management kan HESTOCON u ondersteunen

 

Quality management


Kwaliteitsmanagement

Bedrijfsgerichte ondersteuning met doelstellingen van het bedrijf en de daarbij behorende parameters om het bedrijfsprocessen in kaart te brengen met als doel uw organisatie naar betere prestatie en een hoge mate van klanttevredenheid te leiden.

 • ISO 9001
 • Conformity of Production

Milieu Management

Milieu management past in de huidige ontwikkelingen van bedrijfsvoering met als doel de invloed van de activiteiten op het milieu te beheersen en te beperken. In dit kader past:

 • ISO 14001
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • CO2 prestatieladder
 • Energie besparingsonderzoek

Veiligheidsmanagement

Wettelijke regelingen met betrekking tot arbeidsveiligheid.

 • OHSAS 18001(wordt ISO 45001)
 • VCA, veiligheid op de werkvloer
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie: Wettelijk verplichte inventarisatie van de risico's en van maatregelen voor een veilige werkomgeving.
 • Ondersteuning door een Middelbaar Veiligheids Kundige bij probleemstellingen
 • BHV- en vluchtplannen.

In genoemde Managementsystemen verzorgt HESTOCON:

 • het schrijven van handboeken en
 • het aanleveren van digitale handboeken en werkdocumenten
 • het implementeren van de procedures en werkinstructies
 • interne audits door gekwalificeerde auditoren
 • begeleiding van de medewerkers
 • begeleiding van externe audits

CE markering

HESTOCON is gespecialiseerd in het opstellen en begeleiden van CE dossiers voor verschillende producttypen die zowel binnen als buiten de Europese Unie geproduceerd zijn met het doel deze binnen de EU in gebruik te nemen.
Niet alleen voertuig gerelateerd maar een breed scala van industriële producten vallen binnen de mogelijkheden die HESTOCON kan aanbieden.

Binnen deze CE goedkeuringen verzorgt HESTOCON in samenwerking met de opdrachtgever:

 • Technisch Constructie Dossier
 • Risico Inventarisatie
 • Handleidingen
 • CE documentenverklaring
 • Toetsing van product en technisch dossier aan de Europese CE richtlijnen en EN-ISO normen

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Lijndonk 4, unit 8
4825 BG Breda
Nederland

Tel: +31 (0)76 572 90 00
E-mail: info@hestocon.com