Homologatie

De goedkeuring (ofwel homologatie) van voertuigen en voertuigdelen zijn onder te verdelen in EU- en nationale goedkeuringen, en verder in type- en individuele goedkeuringen.

 

Een individuele goedkeuring heeft betrekking op één uniek voertuig. Deze keuringsvorm wordt toegepast bij voertuigen waarvan er slechts één of enkele worden gebouwd. Voor elk voertuig, ook al zijn ze identiek, moet dezelfde procedure worden doorlopen.

Een typegoedkeuring wordt aangevraagd bij grotere productieaantallen per voertuigtype. Binnen één typegoedkeuring kan een grote variatie van modellen, afmetingen en gewichten worden verwerkt. Voor welke soort goedkeuring u het beste kunt kiezen is mede afhankelijk van productieaantal per type.

Voor nagenoeg alle voertuigdelen kan een EU-(deel)goedkeuring worden aangevraagd. Dit laatste is in een aantal gevallen vanuit de nationale of europese wetgeving zelfs verplicht gesteld.

Voor het aanvragen van EU voertuig- en deelgoedkeuringen moet dan wel een verklaring van Conformity of Production zijn afgegeven. Het voordeel van een EU-goedkeuring is dat u deze in alle EU-lidstaten kunt gebruiken.

Alle zorgvuldig samengestelde goedkeuringdossiers worden voorzien van de benodigde tekeningen, berekeningen en deelgoedkeuringen. Ook hierbij kan HESTOCON u begeleiden.

HESTOCON begeleidt het gehele traject van elke aanvraag voor type- of individuele goedkeuring voor allerlei voertuigcategorieën, voor complete voertuigen, meerfasegoedkeuringen, componenten, etc., vanaf het opstellen van de dossiers tot de afgifte door de betreffende keuringsinstantie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Lijndonk 4, unit 8
4825 BG Breda
Nederland

Tel: +31 (0)76 572 90 00
E-mail: info@hestocon.com